Institucioni/Organizata : Shoqata Gruaja Rome e së Nesërmes - Tiranë
Personi kontaktit :
Adresa : Rruga "Dibrës" Nd 382 hyrja 4 ap4.(afër shkollës Bajram Curri)
Nr. Tel : 0692782798
E-mail : meleqerrenja@yahoo.com
Faqja internetit :


Tipologjia e sherbimit : Shërbime ditore për fëmijët dhe trajnime për gratë e zonave urbane e rurale
Grupmosha : Shërbime multidisiplinare për familjet me probleme sociale dhe për komunitetin
Lehtësirat që vihen në dispozicion :
Kohezgjatja e projektit / programit :
Procedurat për të përfituar shërbimin: